NOTA PRAWNA I WARUNKI UŻYTKOWANIA

Zgodnie z artykułem 10 Ustawy 34/2002, z dnia 11 lipca, o Usługach Społeczeństwa Informacyjnego i Handlu Elektronicznego (LSSICE), Anna Pytasz (dalej, “Komputery-Nurkowe.pl”), jako podmiot odpowiedzialny za niniejszy sklep online, przekazuje do dyspozycji Użytkowników niniejszą informację, w celu określenia Warunków Użytkowania.

Dodatkowo do treści tutaj przedstawionych, zamieszcza się specyficzne aspekty związane z ochroną danych osobowych i prywatności użytkowników niniejszej strony internetowej, które na kolejnych stronach są przedstawione w postaci Polityki Prywatności i Polityki Cookies.

Tożsamość Osoby Odpowiedzialnej za Przetwarzanie Danych

 • Nazwa podmiotu: Anna Pytasz
 • Nazwa handlowa: Komputery-Nurkowe.pl
 • NIP: Y1922086J
 • Siedziba przedsiębiorstwa: c/ Chasna 2, Edf. Costa Sol local 1, 38630 Costa del Silencio, Arona, Hiszpania
 • Działalność: Handel
 • Telefon: +48 669 392 699
 • E-Mail: [email protected]
 • Domain Name: https://komputery-nurkowe.pl
 • Rejestr Przetwarzania danych zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie
  Danych:
  Klienci/Dostawcy, Listy emailowe, Osoby zatrudnione, Monitorowanie i Użytkowanie stron internetowych.

Przeznaczenie strony internetowej

Sklep internetowy Komputery-Nurkowe.pl ma następujące przeznaczenie:

 • Udostępnienie Użytkownikowi produktów i/lub usług oferowanych do nabycia za pomocą środków elektronicznych, jak również oferowanie informacji na ich temat i na temat Podmiotu Odpowiedzialnego.
 • Rozpowszechnianie informacji związanej z sektorem aktywności Podmiotu Odpowiedzialnego.
 • Zarządzanie komentarzami i/lub ocenami Użytkowników.
 • Zarządzanie listą subskrypcji i użytkowników wpisanych do bloga lub do newslettera sklepu internetowego.

Zakres prawny

Działalność niniejszego sklepu internetowego podlega prawodawstwu hiszpańskiemu i europejskiemu, a w szczególności następującym przepisom:

 • Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (RODO) (UE) 2016/679, które reguluje przetwarzanie danych osobowych przez osoby odpowiedzialne za przetwarzanie danych w krajach Unii Europejskiej.
 • Ustawa Organiczna 3/2018, z dnia 5 grudnia, o ochronie danych o charakterze osobowym i prawach cyfrowych (LOPD i GDD), normy o charakterze regionalnym (stosowane w Hiszpanii), które definiują i poruszają wiele kwestii i praw zawartych w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych.
 • Ustawa 34/2002, z 11 lipca, o Usługach Społeczeństwa Informacyjnego i Handlu Elektronicznym (LSSICE), norma, która dotyczy tych stron internetowych, które w pewien sposób realizują aktywności ekonomiczne za pomocą środków elektronicznych, tak jak w przypadku tego sklepu.
 • Ustawa Ogólna 03/2014 dotycząca ochrony Konsumentów i Użytkowników (LGDCU), która reguluje warunki sprzedaży i zawierania umowy.

Warunki Użytkowania i Odpowiedzialność

Wszystkie osoby, które dochodzą do tego miejsca przyjmują rolę Użytkownika, zobowiązując się do przestrzegania i wypełniania rygorystycznych warunków tutaj przedstawionych, jak również wszelkich innych zapisów prawnych, które będą stosowane. Komputery-Nurkowe.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody i naruszenia, własne lub względem osób trzecich, które powstały na skutek korzystania z niniejszej strony internetowej przez Użytkownika.

Komputery-Nurkowe.pl zapewnia dostęp do artykułów, informacji, usług i danych stanowiących własność lub będących własnością osób trzecich, przygotowanych wyłącznie do celów informacyjnych lub upowszechniania, które mogą nie odzwierciedlać aktualnego stanu prawodawstwa lub orzecznictwa i które odnoszą się do sytuacji ogólnych, w związku z tym jego treść niekoniecznie musi być stosowana przez Użytkownika w określonych przypadkach. Treści wynikające z niniejszej strony nie mogą być w żadnym wypadku postrzegane jako zastępstwo doradztwa prawnego.

Komputery-Nurkowe.pl zastrzega sobie prawo modyfikowania wszelkiego rodzaju informacji, które mogą pojawić się w sklepie internetowym, w jakimkolwiek momencie i bez uprzedzenia, nie ma obowiązku uprzedzania, czy przekazywania tej informacji do wiadomości Użytkowników, uznaje się za wystarczający fakt opublikowania zmian na stronie internetowej.

Niniejsza strona internetowa została sprawdzona i wypróbowana tak by działała prawidłowo w sposób nieprzerwany. Nie mniej jednak Komputery-Nurkowe.pl nie neguje całkowicie sytuacji, w której mogłyby istnieć pewne błędy programowania, braku czasowej dostępności (na przykład zerwanie połączenia z serwerem lub jego konserwacja) lub działania siły wyższej, katastrof naturalnych, strajków lub okoliczności podobnych, które uczynią czasowo niemożliwym dostęp do strony internetowej. W ten sam sposób Komputery-Nurkowe.pl nie może zagwarantować nieprzerwanego funkcjonowania lub działania całkowicie wolnego od błędów na niniejszej stronie internetowej, nie ponosi również odpowiedzialności za wirusy, które wynikałyby z transmisji informatycznej wygenerowanej przez osoby trzecie w celu uzyskania wyników negatywnych dla systemu informatycznego.

Użytkownik zobowiązuje się do nie używania niniejszej strony internetowej do czynności, innych niż te przewidziane prawem, porządkiem publicznym, czy niniejszymi warunkami użytkowania. W związku z tym Komputery-Nurkowe.pl nie ponosi odpowiedzialności za informacje i treści zmagazynowane, o charakterze twierdzącym, a nie ograniczającym, na forach, czatach, blogach, komentarzach, sieciach społecznościowych lub jakichkolwiek innych środkach, które pozwalają osobom trzecim na ich publikowanie. Nie mniej jednak zgodnie z treścią artykułu 11 i 16 LSSI-CE, Komputery-Nurkowe.pl oddaje się do dyspozycji wszystkich Użytkowników, władz i sił zabezpieczających, współpracując aktywnie nad usunięciem lub zablokowaniem wszystkich treści, które mogłyby naruszać lub być w sprzeczności z ustawodawstwem krajowym lub międzynarodowym, prawami osób trzecich, morale lub porządkiem publicznym. W przypadku, gdy Użytkownik uzna, że istnieje na stronie internetowej jakaś treść, która mogłaby być wrażliwą, zwracamy się z prośba o natychmiastowe zawiadomienie naszego personelu.

Komputery-Nurkowe.pl zastrzega sobie prawo do odmowy lub zablokowania dostępu do sklepu bez konieczności uprzedniego informowania, na wniosek własny lub osób trzecich, w stosunku do tych użytkowników, którzy nie spełniają naszych Warunków Użytkowania.

Własność Intelektualna

Strona internetowa, zawiera dane o charakterze informacyjnym, a nie ograniczającym, programowanie, edycję, kompilację i inne elementy niezbędne do jej funkcjonowania, obrazy, logotypy, tekst i/lub grafiki są własnością Komputery-Nurkowe.pl, który dysponuje licencją lub zgodą wyrażoną przez autorów.

Wszystkie treści znajdujące się na stronie internetowej są właściwie chronione przepisami dotyczącymi własności intelektualnej i przemysłowej (artykuły 8 i 32.1, paragraf drugi, Ustawy o Własności Intelektualnej), są również wpisane do stosownych rejestrów publicznych, i nie zezwala się na ich reprodukcję i/lub publikowanie, łącznie lub częściowo, ze strony internetowej, ani ich przetwarzanie informatyczne, dystrybuowanie, rozpowszechnianie, modyfikowanie lub przetwarzanie, bez uzyskania pisemnej zgody.

Komputery-Nurkowe.pl będzie dbać o przestrzeganie wskazanych warunków, jak również o właściwe używanie treści zaprezentowanych na stronie internetowej, korzystając ze wszystkich czynności cywilnych i karnych, które są dostępne w przypadku naruszenia tych praw przez Użytkownika.

Obrazy, logotypy, tekst i/lub grafiki nie należące do Komputery-Nurkowe.pl, i które mogłyby pojawić się na tej stronie internetowej, należą do właścicieli, i oni są podmiotami odpowiedzialnymi za jakiekolwiek kontrowersje, które mogłyby pojawić się w związku z nimi. Nie mniej jednak Komputery-Nurkowe.pl dysponuje zgodą przez nich udzieloną. Komputery-Nurkowe.pl uznaje w stosunku do właścicieli prawa dotyczące własności przemysłowej i intelektualnej, co nie wpływa na występowanie w charakterze podmiotu Odpowiedzialnego, ani chroniącego, patronującego czy rekomendującego.

Linki do innych podmiotów

Komputery-Nurkowe.pl może udostępnić Użytkownikowi linki lub inne miejsca dostępu do innych stron internetowych należących do podmiotów trzecich. Nie zajmuje się sprzedażą produktów i/lub usług, które znajdują się na owych stronach, powiązanych, ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nie, ani odnośnie żadnej informacji na nich zawartej, również jej wiarygodności ani legalności, ani jakichkolwiek innych skutków, które mogą z nich wynikać.

W każdym przypadku, Komputery-Nurkowe.pl oświadcza, że przystąpi do natychmiastowego usunięcia jakiejkolwiek treści, która mogłaby być w sprzeczności z ustawodawstwem krajowym lub międzynarodowym, morale lub porządkiem publicznym, przystępując w sposób natychmiastowy do przekierowania wskazanej strony internetowej, zawiadamiając właściwe władze o tej treści.

Stosowane prawo i jurysdykcja

Stosunek pomiędzy Osobą Odpowiedzialną a Użytkownikiem podlega we wszystkich i w każdym aspekcie prawu hiszpańskiemu, któremu podlegają obie strony. Językiem zredagowania i interpretacji zastrzeżenia prawnego jest język hiszpański. W celu rozwiązywania wszystkich kontrowersji i kwestii związanych z niniejszą stroną internetową lub z czynnościami na niej dokonywanymi, Komputery-Nurkowe.pl i Użytkownik zgodnie uzgadniają, że poddają się Sądom zgodnie z miejscem prowadzenia działalności przez Komputery-Nurkowe.pl (Annę Pytasz).

Shopping cart
Brak produktów w koszyku!
Continue shopping